port rybacki Hel

Port w Helu ma przystań rybacką, jachtową i żeglugi pasażerskiej. Pozycje jednostek pływających, w tym także kutrów rybackich na podstawie danych z automatycznego systemu identyfikacji AIS-Automatic Identification System. Kutry rybackie z Helu maja oznaczenia HEL na burcie.

AIS port w Helu

Nazwa, bandera, kurs, prędkość, wymiary, port docelowy i zdjęcie jednostki pływającej jest wyświetlane po kliknięciu na symbol jednostki pływającej.

Do tej pory odnotowano na tej mapce następujące jednostki:

- oznaczone skrótem HEL: HEL-10, HEL-102, HEL-111, HEL-112, HEL-125, HEL-150, HEL-152

- jednostki z innych polskich portów: GDA-18, GDA-20, JAS-12, JAS-74, JAS-76,LEB-7, LEB-62, KUZ-42, UST-155, UST-201, UST-204, WLA-31, WLA-65, WLA-67, WLA-71, WLA-76, WLA-108, WLA-116, WLA-197, WLA-207, WLA-250, WLA-253, WLA-254, WLA-288, WLA-291

W internecie można znaleźć firmy zajmujące się w Helu rejsami i połowami dorsza. Lista przykładowych adresów stron internetowych i wykaz jednostek pływających z Helu:

  • ZAHIR B zahirb-dorsze.pl
  • CZARA wedkarstwomorskie.pl

Na pewno znają możliwości połowu dorsza na wodach Zatoki Gdańskiej i dobre pozycje na połowy dorsza na Zatoce Gdańskiej.

Comments

dyrektywa 2002/59/WE

Zgodnie z  załącznikiem II część I  pkt 3 dyrektywy 2002/59/WE statek rybacki o długości całkowitej ponad 15 metrów będzie posiadać i zapewniać funkcjonowanie systemu automatycznej identyfikacji AIS: od dnia 31  maja 2014  r. – do wspólnotowych statków rybackich o długości całkowitej wynoszącej co najmniej 15 metrów i mniej niż 18 metrów; od dnia 31  maja 2013  r. – do wspólnotowych statków rybackich o długości całkowitej wynoszącej co najmniej 18 metrów i mniej niż 24 metry; od dnia 31  maja 2012  r. – do wspólnotowych statków rybackich o długości całkowitej wynoszącej co najmniej 24 me­try i mniej niż 45 metrów.

popularny kuter

jestem ciekawy jaki kuter jest najbardziej popularny wśród wędkarzy na Helu